ZESTAWY TYPU SAKOP 8/…

ZESTAWY TYPU SAKOP 8/…

do naprawy i łączenia kabli elektroenergetycznych oraz przewodów oponowych na napięcie znamionowe do 6 kV

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do stosowania we wszystkich wyrobiskach górniczych, bez względu na kategorię zagrożenia.

 • Do naprawy i łączenia górniczych kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 3,6/6 kV:
  •  w izolacji polwinitowej, polietylenowej, z polietylenu usieciowanego oraz powłoce i osłonie z termoplastów (ekranowane, nieekranowane),
  •  w izolacji papierowej i powłoce ołowianej.
 • Do naprawy i łączenia przewodów oponowych na napięcie znamionowe do 3,6/6 kV.
 • Umożliwia łączenie kabli i/lub przewodów o różnych przekrojach żył roboczych do 240 mm .
 • Nadaje się do bezpośredniego ułożenia w ziemi.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

 • Odtwarzanie izolacji żył:
  • taśmą izolacyjną z PCW lub samospajalną (dla kabli z izolacją z termoplastów i przewodów oponowych),
  • taśmą elektroizolacyjną olejową (ceratka TPK) lub taśmą izolacyjną samospajalną (dla kabli z izolacją papierową),
 • Łączenie ekranów indywidualnych metalowych taśmą z siatki miedzianej.
 • Łączenie ekranu ogólnego za pomocą linki miedzianej.
 • Osłona zewnętrzna mufy wykonanana z poliwęglanu (odpornego na rozprzestrzenianie się płomienia), wypełniona dwuskładnikową zalewą poliuretanową lub epoksydową.
 • Każdy zestaw zawiera wszystkie elementy i instrukcje niezbędne do wykonania mufy.
 • Mufa może być włączona pod napięcie zaraz po jej wykonaniu.