ZESTAWY TYPU SAKOP M-10G/…

ZESTAWY TYPU SAKOP M-10G/…

do łączenia i naprawy kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 10 kV

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do stosowania we wszystkich wyrobiskach górniczych, bez względu na kategorię zagrożenia.

 • Do naprawy i łączenia górniczych kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 6/10 kV:
  – ekranowane kable elektroenergetyczne w izolacji z polietylenu usieciowanego, powłoce i osłonie polwinitowej,
  – ekranowane kable elektroenergetyczne w izolacji z polietylenu usieciowanego, powłoce i osłonie polwinitowej z miedzianym ekranem ogólnym lub pancerzem.
 • Umożliwia łączenie kabli o różnych przekrojach żył roboczych do 240 mm .

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

 • Odtwarzanie izolacji żył odbywa się za pomocą nasuwalnych kształtek zapewniających odpowiednie właściwości izolacyjne.
 • Łączenie ekranów indywidualnych metalowych za pomocą taśmy z siatki miedzianej.
 • Łączenie ekranu ogólnego przy pomocy linki miedzianej.
 • Osłona zewnętrzna mufy wykonana z uniepalnionego polwinitu i uniepalnionej gumy,  wypełniona dwuskładnikową zalewą poliuretanową.
 • Każdy zestaw zawiera wszystkie elementy i instrukcje niezbędne do wykonania mufy.
 • Mufa może być włączona pod napięcie zaraz po jej wykonaniu.