ZESTAWY TYPU SAKOP 1/…

ZESTAWY TYPU SAKOP 1/...

do naprawy i łączenia kabli elektroenergetycznych oraz przewodów oponowych na napięcie znamionowe do 6 kV

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do stosowania we wszystkich wyrobiskach górniczych, bez względu na kategorię zagrożenia.

 • Do naprawy i łączenia górniczych kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 3,6/6 kV:
  •  w izolacji polwinitowej, polietylenowej, z polietylenu usieciowanego oraz powłoce i osłonie z termoplastów (ekranowane, nieekranowane),
  •  w izolacji papierowej i powłoce ołowianej.
 • Do naprawy i łączenia przewodów oponowych na napięcie znamionowe do 3,6/6 kV.
 • Umożliwia łączenie kabli i/lub przewodów o różnych przekrojach żył roboczych do 240 mm.
 • Nadaje się do bezpośredniego ułożenia w ziemi.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

 • Odtwarzanie izolacji żył:
  •  taśmą izolacyjną z PCW lub samospajalną  (dla kabli z izolacją z termoplastów i przewodów oponowych),
  •  taśmą elektroizolacyjną olejową (ceratka TPK) lub taśmą izolacyjną samospajalną (dla kabli z izolacją papierową).
 • Łączenie ekranów indywidualnych metalowych taśmą z siatki miedzianej.
 • Łączenie ekranu ogólnego za pomocą linki miedzianej.
 • Osłona zewnętrzna mufy wykonana z uniepalnionego polwinitu i uniepalnionej gumy, wypełniona dwuskładnikową zalewą poliuretanową.
 • Każdy zestaw zawiera wszystkie elementy i instrukcje niezbędne do wykonania mufy.
 • Mufa może być włączona pod napięcie zaraz po jej wykonaniu.