Zespoły transformatorowe

ZESPÓŁ TRANSFORMATOROWY TYPU ZTSN-…(-N)

ZESPÓŁ TRANSFORMATOROWY TYPU ZTN-…(-N)