Uszyniacze trakcyjne typu UT

USZYNIACZ TRAKCYJNY TYPU UT-…