Skrzynki łączeniowe

SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA TYPU SAKOP 2/1(-N)

SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA TYPU SAKOP 2/2(-N)

SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA TYPU SAKOP 2/3(-N)

SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA TYPU SAKOP 2/4(-N)

SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA TYPU SAKOP 2/5(-N)

SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA ROZGAŁĘŹNA TYPU SAKOP 2/5-3B(-N, -X, -XN)

SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA ROZGAŁĘŹNA TYPU SAKOP 2/6(-N)

SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA ROZGAŁĘŹNA TYPU SAKOP 2/7R(-N)

SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA ROZGAŁĘŹNA TYPU SAKOP 2/8R(-N)

SKRZYNKA PRZELOTOWO-REDUKCYJNA TYPU SAKOP 2/PR(-N)

SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA ROZGAŁĘŹNA TYPU SŁN-07/50.4(-N)

RĘCZNY PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA TYPU RPZ-05.400 (-N)