OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ SIECI DO 3,6/6 kV TYPU OPW-…(-X)

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ SIECI DO 3,6/6 KV TYPU OPW-…(-X)

ZASTOSOWANIE

Ogranicznik przepięć sieci do 6 kV typu OPW-…(-X) przeznaczony jest do pracy w układzie połączeń do wymagań kompleksowej ochrony przepięciowej w sieciach prądu przemiennego zasilających maszyny i urządzenia elektryczne w podziemnych zakładach górniczych z punktem neutralnym izolowanym, nie połączonych galwanicznie z liniami napowietrznymi.Ogranicznik przepięć może stanowić zabezpieczenie uzwojeń transformatorów i silników oraz zapewnia odpowiednią koordynację izolacji sieci łączonych przy stosowaniu łączników generujących przepięcia. Zapobiega uszkodzeniom izolacji maszyn i urządzeń elektrycznych, kabli i przewodów spowodowanych przepięciami komutacyjnymi, generowanymi przy sterowaniu manewrowym i zabezpieczonym.