OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ SIECI DO 0,9/1,5 kV TYPU OP-…

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ SIECI DO 0,9/1,5 KV TYPU OP-…

ZASTOSOWANIE

Ogranicznik przepięć sieci do 0,9/1,5 kV typu OP-…jest dostosowany w zakresie swoich parametrów do wymagań kompleksowej ochrony przepięciowej. Zapobiega uszkodzeniom izolacji maszyn i urządzeń elektrycznych, kabli i przewodów spowodowanych przepięciami komutacyjnymi, generowanymi przy sterowaniu manewrowym i zabezpieczonym, szczególnie w obwodach z łącznikami próżniowymi w sieci 500, 1000 V.